Menaxhmenti i resurseve humane

Picture

Prof. Dr. Enver Kutllovci