Picture

 

Picture


Gjenerata 2009/2010 e studimeve post-diplomike MASTER
Universiteti i Prishtinës
Fakulteti Ekonomik
Departamenti i Menaxhmentit.